Síntiús Áitiúil Nollaig 2022

Ar Diardaoin, 15/12/22, rinne Gineadóirí Gaoithe Ghaoth Dobhair na síntiús seo i leanas a bhronnadh: Scoil Chonaill an Bunbeag, €1500Scoil Phadraig, Dobhar €1500Scoil Naomh Duigh, Anagaire €1500Scoil Oilibheir, Rann na Feirste €1500Scoil Eoin Pol, Loch an Iuir €1500Scoil Mhuire, na Doiri Beaga €1500Scoil Adhamhnain, an Luinnaigh €1500Scoil Bhrighde , Min Read more…

Síntiús Áitiúil Nollaig 2021

Scoil Chonaill an Bunbeag     €1500 Scoil Phadraig Dobhair           €1500 Scoil Naomh Duigh Anngaire   €1500 Scoil Oilibheir Pluinceid Rann na Feirste   €1500 Scoil Eoin Pol Loch an Iuir    €1500 Scoil Mhuire na doire beaga   €1500 Scoil Adhamhnain an Luinnigh   €1500 Scoil Bhrighde Min an chladaigh   €1500 Pobal Scoil Ghaoth Dobhair   €1500 Read more…

Síntiús Áitiúil Nollaig 2020

Ar Dé Céadaoine, 16/12/20, rinne Gineadóirí Gaoithe Ghaoth Dobhair na síntiús seo i leanas a bhronnadh: Fobairt Dun luiche €1000 Ionad Naomh Phadraig €1000 Ionad na Sean Daoine €1500 Coiste Scaoil Saor ó Ailse €1500 Comharchumann Fobartha Ghaoth Dobhair €1000 Naomh Uinseann de Pól €500 CLG Ghaoth Dobhair €500 Ceiltigh Read more…

Local School Donations

Síntiús Áitiúil 2020

Eoghan agus Owenie Gillespie, thar ceann Gineadóirí Gaoithe Cronalaght, ag bronnadh síntiúis de €1,500 ar gach ceann de na naoi scoil áitiúla chun cuidiú lena n-ullmhúcháin ar athoscailt le linn na heipidéime covid. Is iad na scoileanna: Scoil Bhríde Meeachladaigh, Scoil Adhamhnáin an Lunniagh, Pobal Scoil Ghaoth Dobhair, Scoil Mhuire, Read more…

Local donations 2019

Síntiús Áitiúil

Ar Dé Máirt, 17/12/19, rinne Gineadóirí Gaoithe Ghaoth Dobhair síntiús de €500 do gach ceann de na scoil sa pharóiste. Bronnadh €1000 breise do Donegal Cancer Flights & Services agus €1000 do gach ceann de na club sacair áitiúil. Tugann sé sin go dtí €9,300 an méid iomlán a thug Read more…

Gweedore Windfarm - Denmark Ambassador Visit

Uasdátú Nollaig 2019

Ón uasdátú deireanach i mí Iúil 2019, bhí muid breá sásta leis an 5 thuirbín a cuireadh suas agus bhí an fheirm ghaoithe réidh le fuinneamh a chur amach ag tús mhí Lúnasa. Mar sin féin, mar go raibh moilliú ar fhostáisiún 110 kv an BSL ag Ard na gCeapairí Read more…

Uasdhátú Iúil 2019

Tá go leor oibre déanta againn ó thús na bliana 2019 ar thogra Fheirm gaoithe Ghaoth Dobhair. Sa chéad cheathrú den bhliain cuireadh isteach dúshraiteanna don chúig tuirbín úra. Bhí pilí le cur in áit ar thrí cinn de na dúshraitheanna. Thóg an gnáth dhúshraith 372m2 de choinchréit agus 44.5 Read more…

Leagan síos ar na duchtanna cablaí

Uasdhátú Samhain 2018

Tá dul chun cinn súntasach déanta ar Fheirm Ghaoithe Ghaoth Dobhair agus cé gur cailleadh amach ar an chuid is fearr de scoith aimsir an tSamhraidh, bhí an Fómhar measartha tirim agus oiriúnach don obair thógála ar an suíomh nocht seo. Tá críoch curtha anois leis an leagan síos agus Read more…

Stádas Pleanála

Bronnadh cead pleanála 10 mbliana i 2010 le haghaidh 5 dtuirbín; Mol 80 m agus rotor 90 m, airde 125m tip. Mar gheall ar an mhoill ar na saincheisteanna rialacháin agus naisc ghreille, d’fhéadfadh sé nach mbeadh na tuirbíní sin ar fáil a thuilleadh, agus d’iarr Feirme Gaoithe Gaoth Dobhair Read more…

Leagan Amach an tSuíomh

Beidh na cúig thuirbín úra suite i leathchiorcal faoi bhun na feirme gaoithe atá ann faoi láthair; Is é 1.0km an t-achar atá leagtha síos idir an tuirbín is gaire agus an teach is gaire agus beidh an fheirm gaoithe ag feidhmiú go maith laistigh de leibhéil torainn ceadaithe. Bainfear Read more…