Leagan síos ar na duchtanna cablaí

Uasdhátú Samhain 2018

Tá dul chun cinn súntasach déanta ar Fheirm Ghaoithe Ghaoth Dobhair agus cé gur cailleadh amach ar an chuid is fearr de scoith aimsir an tSamhraidh, bhí an Fómhar measartha tirim agus oiriúnach don obair thógála ar an suíomh nocht seo. Tá críoch curtha anois leis an leagan síos agus Read more…